TAKEMIYA Satoshi TOMINO Yoshiyuki WAKAI Osamu YATATE Hajime